Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

OCENA JAKOŚCI RELACJI SZKOLNYCH - BADANIE NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w ogólnopolskim badaniu pt. „OCENA JAKOŚCI RELACJI SZKOLNYCH” realizowanym w całej Polsce wśród nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie prowadzonych badań chcemy zadać Panu/i szereg pytań dotyczących tego, jak oceniają Państwo swoją pracę na stanowisku nauczyciela oraz jak się Państwo czują w szkole, w której Państwo pracują. Nie bez znaczenia będzie dowiedzenie się również, czy pandemia koronawirusa wpłynęła na Pana/i relacje z innymi członkami społeczności szkolnej

Poniżej przedstawiamy Panu/i kilka najbardziej istotnych informacji o badaniu:
- badanie jest anonimowe i dobrowolne zaś udział w badaniu zajmuje około 30 minut,
- prosimy, abyś wypełniał ankietę samodzielnie pamiętając, że nie ma odpowiedzi ani dobrych, ani złych,
- Twoje odpowiedzi powinny być szczere i udzielane zgodnie z prawdą.

BADANIA TRWAJĄ OD 15 LUTEGO 2022 roku do 31 MAJA 2022 roku!!!


ANONIMOWOŚĆ I POUFNOŚĆ:
Pana/i odpowiedzi będą zapisywane i kodowane w sposób anonimowy. Żadne dane, które mogłyby pozwolić na identyfikację Pana/i osoby, nie będą zapisywane, żadne informacje nie będą pozyskiwane bez Pana/i wiedzy. Wyniki badania będą wykorzystane tylko dla celów naukowych i do stworzenia lokalnego programu. Badanie jest zgodne z normami etycznymi obowiązującymi w projektach badawczych z udziałem ludzi, na podstawie kodeksu etyki badań naukowych ESOMAR.

DOBROWOLNY UDZIAŁ:
Udział w badaniu jest dobrowolny. Można w każdej chwili przerwać odpowiadanie na pytania i zamknąć okno przeglądarki bez żadnych konsekwencji. Pana/i udział w wypełnianiu ankiety zakłada, że wyraża Pan/i zgodę na wykorzystanie zebranych informacji w sposób anonimowy dla celów badawczych.

CZAS START
Do ostatecznej analizy brane będą pod uwagę jedynie te ankiety, które zostaną ukończone. Prosimy o odpowiedź na wszystkie zawarte w ankiecie pytania.

 Wykonanie panelu badawczego: Maurycy Gast